Municipality Population Data
Province of Sulu

Municipality Water District Population 1990 Population 1995 Population 2000 Population 2010 Population 2015 Households 1990 Households 1995 Households 2000 Household Size 2000
Hadji Panglima Tahil (Marunggas) 4,153 4,419 5,314 5,850 6,375 727 834 807 6.58
Indanan Jolo Mainland 41,969 46,140 53,425 65,858 80,883 7,388 8,548 9,132 5.85
Jolo (Capital) Jolo Mainland 53,055 76,948 87,998 118,307 125,564 8,689 13,746 12,814 6.87
Kalingalan Caluang Kalingalan Caluang 15,824 19,320 22,688 26,848 31,567 3,054 3,515 4,162 5.45
Lugus 14,907 16,330 18,839 19,839 21,897 2,450 2,517 2,907 6.48
Luuk Luuk 29,378 31,705 38,819 29,897 32,162 5,041 5,739 6,231 6.23
Maimbung 17,251 21,692 24,982 28,445 37,914 3,174 3,791 3,920 6.37
Old Panamao 27,189 28,549 27,724 40,998 4,634 4,617
Pandami 17,159 17,823 18,663 22,474 25,885 2,650 3,222 3,192 5.85
Panglima Estino (New Panamao) 15,683 18,597 21,443 27,724 28,817 2,233 3,058 3,577 5.99
Pangutaran 17,122 22,846 26,211 28,461 30,613 3,229 4,235 4,643 5.65
Parang 43,273 48,124 54,994 58,028 62,172 7,418 7,759 8,176 6.73
Pata 9,244 10,065 11,791 14,918 22,163 1,665 1,978 2,048 5.76
Patikul Jolo Mainland 30,455 30,699 34,396 42,036 62,287 5,538 6,328 5,939 5.79
Siasi Siasi 46,468 50,655 59,069 64,229 67,705 7,767 9,237 8,094 7.30
Talipao 66,261 66,568 73,015 75,173 80,255 12,824 13,016 11,938 6.12
Tapul 10,111 12,392 14,881 16,370 18,197 1,762 2,125 2,117 7.03
Tongkil 10,469 12,971 15,933 17,802 24,161 2,102 2,574 2,591 6.15