Municipality Population Data
Province of Sorsogon

Municipality Water District Population 1990 Population 1995 Population 2000 Population 2010 Population 2015 Households 1990 Households 1995 Households 2000 Household Size 2000
Bacon 32,810 38,603 42,166 6,138 7,420 8,136 5.18
Barcelona Barcelona 16,251 18,405 19,041 20,340 20,990 3,028 3,519 3,887 4.90
Bulan Bulan 66,450 74,219 82,688 93,943 100,076 12,151 14,265 15,683 5.27
Bulusan 18,009 19,501 20,469 22,089 22,884 3,524 3,965 4,218 4.85
Casiguran Casiguran 22,277 25,804 28,057 30,995 32,842 4,126 4,914 5,381 5.21
Castilla Castilla 34,702 40,506 44,891 52,903 57,827 6,436 7,773 8,659 5.18
Donsol Donsol 33,159 36,013 39,995 47,563 49,711 6,003 6,970 7,503 5.33
Gubat Gubat 43,296 49,716 52,707 57,327 59,534 8,483 9,983 10,876 4.85
Irosin Irosin 37,887 41,005 45,507 51,777 56,662 6,758 7,763 8,639 5.27
Juban 20,671 23,803 26,848 30,335 32,320 3,556 4,373 4,957 5.42
Magallanes 24,754 28,707 31,315 35,443 37,038 4,426 5,296 5,886 5.32
Matnog Matnog 25,957 29,309 32,712 37,641 41,101 4,686 5,557 6,069 5.39
Pilar Pilar 46,268 51,318 57,898 68,245 74,564 8,267 9,694 10,833 5.34
Prieto Diaz 15,324 18,106 18,925 20,478 22,442 2,821 3,374 3,623 5.22
Santa Magdalena 12,274 13,900 14,623 16,520 16,848 2,388 2,690 2,894 5.05
Sorsogon City (Capital) Sorsogon 72,871 83,012 92,512 155,144 168,110 13,345 15,941 17,911 5.17