Municipality Population Data
Province of Mt. Province

Municipality Water District Population 1990 Population 1995 Population 2000 Population 2010 Population 2015 Households 1990 Households 1995 Households 2000 Household Size 2000
Barlig 6,273 7,477 6,351 5,838 4,819 1,272 1,398 1,425 4.46
Bauko 21,126 24,242 27,729 30,172 31,065 4,106 4,439 5,266 5.27
Besao 8,473 9,147 9,875 7,818 7,040 1,721 1,760 1,735 5.69
Bontoc (Capital) Bontoc 17,716 21,192 22,308 23,980 24,643 4,290 4,628 5,035 4.43
Natonin 9,813 8,997 9,065 10,048 10,272 1,668 1,702 1,768 5.13
Paracelis Paracelis 13,027 15,882 18,985 26,476 28,121 2,421 3,028 3,401 5.58
Sabangan 8,083 8,609 8,728 8,741 9,315 1,568 1,596 1,738 5.02
Sadanga 7,302 8,373 8,596 9,181 8,799 1,514 1,552 1,628 5.28
Sagada 10,353 10,354 10,575 11,244 11,127 2,318 2,170 2,158 4.90
Tadian 14,369 16,482 18,227 20,689 19,389 2,868 3,157 3,567 5.11