Municipality Population Data
Province of Dinagat Islands

Municipality Water District Population 1990 Population 1995 Population 2000 Population 2010 Population 2015 Households 1990 Households 1995 Households 2000 Household Size 2000
Basilisa (Rizal) 20,953 24,141 26,489 33,880 36,880 3,910 4,348 4,847 5.47
Cagdaniao 11,555 11,175 12,886 15,047 16,808 2,229 2,237 2,554 5.05
Dinagat Dinagat 8,659 8,609 9,258 12,786 10,632 1,629 1,705 1,816 5.10
Libjo (Albor) 14,170 13,305 16,610 17,567 17,760 2,689 2,541 3,083 5.39
Loreto 7,340 8,048 8,751 8,920 9,309 1,458 1,686 1,840 4.76
San Jose (Capital) San Jose 30,405 27,481 25,532 31,035 27,487 5,273 4,832 4,917 5.19
Tubajon 5,783 6,155 6,800 7,568 8,276 1,126 1,222 1,391 4.89