Municipality Population Data
Province of Aurora

Municipality Water District Population 1990 Population 1995 Population 2000 Population 2010 Population 2015 Households 1990 Households 1995 Households 2000 Household Size 2000
Baler (Capital) Baler 24,689 26,919 29,923 36,010 39,562 4,485 5,206 5,955 5.02
Casiguran 18,388 19,578 21,459 23,865 24,313 3,460 3,828 4,366 4.92
Dilasag Dilasag 11,195 12,825 14,676 15,683 15,835 2,146 2,414 3,011 4.87
Dinalungan 6,770 8,187 9,711 10,988 11,322 1,241 1,553 1,875 5.18
Dingalan Dingalan 14,475 19,325 20,157 23,554 25,482 2,763 3,842 4,115 4.90
Dipaculao Dipaculao 18,951 21,044 23,064 27,729 29,736 3,666 4,237 4,796 4.81
Maria Aurora Maria Aurora 28,378 30,796 33,551 38,128 40,734 5,363 6,237 6,751 4.97
San Luis San Luis 16,740 20,947 21,256 25,276 27,352 3,006 4,023 4,155 5.12